ΣΥΝΔΡΟΜΟ DE QUEWAIN (ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΑ)

  • Τι είναι: Επώδυνη πάχυνση του ελύτρου που περιέχει το βραχύ εκτένοντα και το μακρό απαγωγό του αντίχειρα.

  • Συμπτώματα: Άλγος στην κερκιδική πλευρά του καρπού.

Δυσκολία στην απαγωγή του αντίχειρα.

  • Θεραπεία: Αρχικά τοπική έγχυση κορτικοειδών και ακινητοποίηση

Χρόνιες περιπτώσεις διανομή του πεπαχυσμένου ελύτρου με τοπική αναισθησία.