ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ

  • Τι είναι:

Συνδεσμική κάκωση της ποδοκνημικής άρθρωσης

Έπεσα ή περπατούσα και το «πόδι γύρισε»

Συνήθως διάσταση ή μερική ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου

  • Κλινικά:

Εκχύμωση (οίδημα) έξω σφυρού

Πόνος κατά τις κινήσεις ή βάδισμα

  • Θεραπεία:

Ακτινολογικός έλεγχος για τυχόν κάταγμα

Ακινητοποίηση

Αποφόρτιση με βακτηρίες

Αντιφλεγμονώδη αγωγή

Παγοθεραπεία

Ανάρροπη θέση σκέλους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *